فروشگاه اینترنتی چی

آموزش علوم و فنون دهم

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی آموزش دروس تاریخ ادبیات آمــوزش دروس عـروض آموزش تقطیع به ارکان ادبیات آموزش یافتن وزن واژه های ادبیات حل کلیه تمارین درس های عروض آموزش دروس آرایه های ادبی تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز و حل تمرین های آن

قیمت : 65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات کلی

موضوع محصول :کمک درسی

کد محصول :      988214

وزن محصول :  130

تولید کننده : لوح دانش

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره شناسنامه اثر:  800093066949

نوع بسته بندی :     جعبه

تعداد دیسک :   2حلقه

نوع دیسک : DVD 5

آموزش علوم و فنون دهم

آموزش علوم و فنون دهم

 

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی
آموزش دروس تاریخ ادبیات
آمــوزش دروس عـروض
آموزش تقطیع به ارکان ادبیات
آموزش یافتن وزن واژه های ادبیات
حل کلیه تمارین درس های عروض
آموزش دروس آرایه های ادبی تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز و حل تمرین های آن
آنچه در این مجموعه آموخته اید
1 – معرفی استاد
2 – مبانی علوم و فنون ادبی قسمت اول
3 – مبانی علوم و فنون ادبی قسمت دوم
4 – بررسی و طبقه بندی آثار
5 – کالبد شکافی متن 1-شعر
6 – کالبد شکافی متن 2-نثر
7 – کالبد شکافی متن 1-شعر
8 – زبان و ادبیات پیش از اسلام
9 – شکل گیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی
10 – سبک وسبک شناسی – سبک خراسانی
11 – وزن شعر فارسی
12 – سبک وسبک شناسی – سبک عراقی
ویژگی ادبی- ویژگی زبانی
13 – سازه ها و عوامل تاثیر گذار شعر فارسی
14 – سازه ها و عوامل تاثیرگذار شعر فارسی خود ارزیابی
15 – هماهنگی پاره های کلام قسمت اول
16 – هماهنگی پاره های کلام قسمت دوم
17 – هماهنگی پاره های کلام قسمت سوم
18 – قافیه قسمت اول
19 – قافیه قسمت دوم
20 – وزن شعر فارسی قسمت اول
21 – وزن شعر فارسی قسمت دوم
22 – کارگاه تحلیل فصل قسمت اول
23 – کارگاه تحلیل فصل قسمت دوم
24 – واج آرایی،واژه آرایی خود ارزیابی
25 – سجع و انواع آن خود ارزیابی
26 – موازنه و ترصیع خود ارزیابی
27 – جناس و انواع آن خود ارزیابی
28 – کارگاه تحلیل فصل فصل دوم
29 – کارگاه تحلیل فصل فصل چهارم

 

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: