فروشگاه اینترنتی چی

آموزش فیزیک سال دهم و یازدهم

محاسبه مقدار انبساط چند پرسش فصل چهارم حل مسائل فصل چهارم جلسه اول حل مسائل فصل چهارم جلسه دوم الکترون آزاد،تفاوت رسانا و نارسانا، باتری،اختلاف پتانسیل الکتریکی شدت جریان الکتریکی،مقاومت الکتریکی

قیمت : 75,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات کلی

موضوع محصول :کمک درسی

کد محصول :      988213

وزن محصول :  150

تولید کننده : لوح دانش

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره شناسنامه اثر:  800093067284

نوع بسته بندی :     جعبه

تعداد دیسک :   4حلقه

نوع دیسک : DVD 5

آموزش فیزیک سال دهم و یازدهم

آموزش فیزیک سال دهم و یازدهم

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت
1 – اندازه گیری و کمیتها و یکاهای اصلی و فرعی
2 – نماد گذاری علمی
3 – ادامه نماد گذاری علمی و تبدیل یکاها
4 – اندازه گیری کمیت ها،وسایل اندازه گیری،
کمیت های برداری و نرده ای
5 – ادامه کمیت های برداری و نرده ای
6 – چند پرسش فصل اول
7 – حل مسائل فصل اول جلسه اول
8 – حل مسائل فصل اول جلسه دوم
9 – حرکت نمودار مسیر حرکت و مفهوم سرعت
10 – حرکت روی یک خط مستقیم
حرکت یکنواخت،حرکت غیر یکنواخت
11 – چند رابطه مهم حرکت
12 – برآیند نیروها،قانون اول نیوتون،تعادل اجسام
13 – قانون دوم نیوتون
14 – قانون سوم نیوتون،نیروی گرانش و نیروی وزن
15 – نیروی عمودی تکیه گاه و نیروی اصطکاک
16 – چند پرسش فصل دوم
17 – حل مسائل فصل دوم
18 – حالتهای مختلف ماده مواد در مقیاس نانو
19 – چگالی جلسه اول
20 – چگالی جلسه دوم
21 – مفهوم فشار
22 – فشار در شاره ها
23 – محاسبه اختلاف فشار دو نقطه در مایع
ساکن؛ فشار هوا،آزمایش توریچلی
24 – محاسبه فشاردر داخل شاره،فشار پیمانه ای
25 – اصل پاسکال
26 – چند پرسش فصل سوم
27 – حل مسائل فصل سوم
28 – مفهوم دما،اندازه گیری دما،مقیاس های دما
29 – گرما،مفهوم گرما،محاسبه مقدار گرما
30 – انتقال گرما،رسانش گرمایی،
محاسبه آهنگ رسانش گرمایی
31 – ادامه رسانش گرمایی،همرفت،تابش
32 – انبساط گرمایی،تاثیر گرما بر اندازه مواد،
محاسبه مقدار انبساط
33 – چند پرسش فصل چهارم
34 – حل مسائل فصل چهارم جلسه اول
35 – حل مسائل فصل چهارم جلسه دوم
36 – الکترون آزاد،تفاوت رسانا و نارسانا،
باتری،اختلاف پتانسیل الکتریکی
37 – شدت جریان الکتریکی،مقاومت الکتریکی
قانون اهم، عوامل موثر بر مقاومت
38 – دو مثال از رابطه اهم
39 – انرژی الکتریکی مصرفی،
توان الکتریکی مصرفی
40 – مقاومت های متوالی،مقاومت های موازی
41 – انواع مقاومت
42 – چند پرسش فصل پنجم
43 – حل مسائل فصل پنجم

 

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: